Image
HYPOTHEKEN

Hypotheeksoorten

Aflossingsvrije hypotheek

Bij een aflossingsvrije hypotheek lost u gedurende de looptijd van de lening niet af. Hierdoor blijft de hoofdsom van de lening gelijk. Het betekent wel dat je een levenslange hypotheek aangaat, tenzij je aflost door verkoop van de woning. De hoofdsom van de hypotheek blijft anders bestaan. Daarom zal de hypotheek nooit hoger zijn dan een bepaald percentage van de executiewaarde van je woning (maximaal 100%, maar meestal ca 75%). Inbreng van eigen geld is dan ook vaak noodzakelijk. Hierdoor blijft gedurende de looptijd van de lening de hypotheekrenteaftrek maximaal.

Kenmerk: hoofdsom blijft bestaan
Nadeel: hypotheek gemiddeld max. 75% executiewaarde woning
Voordeel: maximale fiscale aftrek

Spaarhypotheek

Met een spaarhypotheek spaar je tijdens de looptijd van je hypotheek een bedrag dat nodig is om aan het einde van de looptijd de hypotheek of een gedeelte van de hypotheek af te lossen. Dit gebeurt in de vorm van een levensverzekering die een vast bedrag uitkeert. Een verhoging van de hypotheekrente deels wordt gecompenseerd door een verlaging van de verzekeringspremie, dus zijn de kosten vrij stabiel. Eigenlijk is de spaarhypotheek een wat zekerdere vorm van de levenhypotheek. Bij deze hypotheek wordt gevraagd een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten de hypotheekverstrekker krijgt dan zowel bij leven als overlijden zijn geld. Gedurende de looptijd los je niets af, waardoor je maximaal fiscaal voordeel hebt.

Kenmerk: verzekering betaalt exact bedrag dat bij elkaar gespaard wordt
Nadeel: veel sparen bij lage rente
Voordeel: veel zekerheid

Levenhypotheek

Bij de hypotheek wordt ook een kapitaalverzekering afgesloten, die aan het einde van de looptijd uitkeert. Met deze uitkering moet je de hypotheek aflossen. De verzekering geeft geen garantie voor het eindbedrag omdat het op basis van beleggen is. Bij overlijden van één van beide partners wordt een bedrag uitgekeerd dat gelijk is aan het bedrag dat je hebt meeverzekerd (het verzekerd kapitaal). Dan moet je dat bedrag gebruiken om de hypotheek af te lossen.

Het grote verschil met een spaarhypotheek is dat er geen koppeling bestaat tussen de hypotheekrente die je betaalt en de spaarrente die je ontvangt. Houdt er dus rekening mee dat het uit te keren bedrag zowel lager als hoger kan zijn dan de hypotheekschuld. Voor de verzekering gelden bepaalde fiscale vrijstellingen. Deze vrijstellingen kunnen sinds 2001 maximaal 30 jaar worden benut.

Kenmerk: hoogte uitkering levensverzekering onzeker
Nadeel: complex, extra advies nodig
Voordeel: maximaal fiscaal voordeel

Lineaire hypotheek

Bij een lineaire hypotheek los je een vast bedrag van de lening af. Gaan we uit van de gebruikelijke looptijd van 30 jaar, ofwel 360 maanden, dan los je per maand dus 1/360e deel van je hypotheekschuld af. Omdat je steeds minder rente betaalt over een lager wordende schuld, betekent dit; hoge netto maandlasten aan het begin van de looptijd, maar die dalen gedurende de looptijd van je hypotheek. Nadeel is dat je weinig profijt van fiscale aftrekregelingen hebt.

Kenmerk: maandlasten (netto en bruto) worden steeds lager
Nadeel: weinig profijt fiscale aftrek
Voordeel: zeker en veilig

Annuiteiten hypotheek

Deze vorm lijkt op de lineaire hypotheek in die zin dat aan het einde van de looptijd de hypotheek is afgelost. Het verschil is, dat de bruto kosten van de aflossing plus rente in elke termijn exact hetzelfde is. Maar de fiscale aftrek vermindert naarmate de hypotheek langer loopt. Hierdoor stijgen de maandelijkse netto hypotheeklasten.

Kenmerk: netto maandlasten worden steeds hoger (bruto blijft gelijk
Nadeel: weinig profijt fiscale aftrek
Voordeel: zeker en veilig

  • Image

    Nieuws

    Is uw testament al aangepast naar het nieuwe erfrecht? Lees meer
  • Image

    Nieuws

    Van Geest organiseert de cursus Slim met Financien voor de financiele no-know.