Image
HYPOTHEKEN

De Wet bevordering eigenwoningbezit heeft als doel ‘het financieel mogelijk maken dat meer mensen met lagere of gemiddelde inkomens een eigen woning kunnen kopen’.

De Koopsubsidie - officiële benaming de Eigenwoningbijdrage - is door het ministerie van VROM in het leven geroepen om het eigenwoningbezit te bevorderen. De koopsubsidie is een maandelijkse belastingvrije bijdrage van de overheid. Het kabinet heeft hiervoor elk jaar een bepaald bedrag gereserveerd, zorg dus dat je er op tijd bij bent, want voor koopsubsidie geldt: op is op! De eigenwoningbijdrage is onder meer afhankelijk van uw toetsinkomen, koopsom, hypothecaire leensom en leeftijd. Het toetsinkomen wordt bepaald aan de hand van uw bruto jaarinkomen plus dat van uw eventuele medebewoner. Er is geen maximum gesteld aan het inkomen voor de bijdrage, maar naarmate u meer verdient, zal de bijdrage minder worden. Dit is echter ook afhankelijk van de hoogte van uw hypotheeksom. Het is daardoor mogelijk dat het uiteindelijke bedrag aan bijdrage op nul wordt vastgesteld.

  • Image

    Nieuws

    Is uw testament al aangepast naar het nieuwe erfrecht? Lees meer
  • Image

    Nieuws

    Van Geest organiseert de cursus Slim met Financien voor de financiele no-know.