De spelregels van Van Geest.

 

1. Wie zijn wij?

Van Geest Verzekeringen & Financieel Advies is gespecialiseerd in persoonlijk financieel advies voor de particuliere klant, (dus ook de Directeur Groot Aandeelhouder in zijn privé-situatie) en de zelfstandig ondernemer. Wij richten ons op cliënten in de regio. Onze dienstverlening bestaat uit: advies en bemiddeling bij het tot stand komen van overeenkomsten tussen u en de verzekeraars, geldverstrekkers en/of andere financiële instellingen Op onze dienstverlening is de Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair van toepassing. Als u wilt beschikken over integrale tekst van de code, kunt u die bij het Verbond van Verzekeraars opvragen.

 

2. Onze diensten

Wij kunnen onze cliënten behulpzaam zijn op een breed terrein van financiële diensten. Tot de adviesgebieden van ons kantoor behoren:

Analyse van uw wensen

Voor elke verzekering die u wilt afsluiten wordt door ons een analyse van uw persoonlijke situatie gemaakt. Soms zijn hiervoor enkele vragen al voldoende. Een andere keer gaat de analyse veel verder. Het belang van een dergelijke analyse mag u niet onderschatten. Neemt u als voorbeeld een reisverzekering. Deze kunt u overal aanschaffen. Maar wanneer u tijdens de vakantie risicovolle activiteiten gaat verrichten zoals bijvoorbeeld diepzeeduiken, hanggliding of bergbeklimmen dan heeft u met een standaardreisverzekering niet voldoende bescherming. Niet alleen uit belangstelling maar ook om een goede verzekering voor u te selecteren zullen wij daarom altijd aan u vragen wat uw reisbestemming is.

Aanvraag van de verzekering

Wij verzorgen voor u de aanvraag van de verzekering. Een belangrijk onderdeel hiervan is dat wij u behulpzaam zijn bij het invullen van het aanvraagformulier. Hierbij is het belangrijk om alle vragen van de maatschappij volledig en correct te beantwoorden. Want wanneer vragen verkeerd beantwoord worden, kan dit er toe leiden dat bij een schade de maatschappij het recht heeft om de uitkering te weigeren. Wij zien het als onze taak te voorkomen dat cliënten onbedoeld verkeerde gegevens vermelden in hun aanvraag voor een verzekering. Uiteraard zorgen wij vervolgens dat de aanvraag zo snel mogelijk op de juiste plaats bij de verzekeringsmaatschappij van uw keuze in behandeling wordt genomen.

Verzorgen van voorlopige dekking

Tussen het moment waarop u de aanvraag voor het afsluiten van een verzekering indient en het moment waarop de verzekeringsmaatschappij de verzekeringsdocumenten opstuurt, kan enige tijd liggen. Het is belangrijk dat er duidelijkheid bestaat over de vraag wanneer precies de dekking van de verzekering van kracht gaat. Hierover mogen in uw belang geen misverstanden bestaan.
In een aantal gevallen kunnen wij overgaan tot het verlenen van een zogenaamde voorlopige dekking. Deze voorlopige dekking geeft u bescherming in de situatie dat u te maken krijgt met een schade,ongeval of overlijden tussen het moment waarop de aanvraag voor de verzekering heeft ingediend en het moment waarop de verzekeringsmaatschappij de verzekering definitief accepteert (daadwerkelijk in laat gaan).
Hoewel de kans klein lijkt dat juist in die korte tussenfase u als cliënt geconfronteerd wordt met een schade, komt dit toch regelmatig voor. Daarom besteden wij altijd aandacht aan de vraag of een voorlopige dekking gewenst en mogelijk is.

Opzeggen van de oude verzekering

Het kan zijn dat u een nieuwe verzekering wilt afsluiten terwijl er nog verzekeringen lopen bij andere instanties of kantoren. Wij verzorgen voor u alle administratie die nodig is om de bestaande verzekeringen die u wilt stoppen te beëindigen. Daar waar u recht heeft op teruggave van een deel van de door u betaalde premie, zullen wij trachten deze voor u terug te krijgen.

Controle verzekeringsdocumenten

De verzekeringsmaatschappij stelt de verzekeringspolis samen op basis van de informatie van het aanvraagformulier. Hierbij kunnen fouten worden gemaakt. Indien deze niet tijdig worden gesignaleerd, kan dit vervelende gevolgen hebben op het moment dat u een beroep moet doen op de verzekering. Vandaar dat wij alle verzekeringsdocumenten controleren of deze conform uw aanvraag zijn opgemaakt. Als de verzekeringsmaatschappij hierin fouten heeft gemaakt, zorgen wij dat deze fouten worden gecorrigeerd.

Archivering

Uiteraard ontvangt u de originele verzekeringsdocumenten.
Maar wij houden gedurende geruime tijd een kopie (veelal digitaal) van deze documenten in onze archieven. Wanneer u dus een document kwijt, raakt kunt u altijd een beroep op ons doen. De kans is dan groot dat wij de benodigde gegevens hiervan nog in onze administratie hebben.

Beheer van de verzekering die u heeft afgesloten

Gedurende de looptijd van de door u afgesloten verzekering, beheren wij namens u deze verzekering. Indien zich wijzigingen in uw persoonlijke omstandigheden voordoen, bijvoorbeeld een adreswijziging, dan zorgen wij dat uw verzekering wordt aangepast aan deze veranderingen. Natuurlijk kunnen wij dit alleen doen wanneer u ons tijdig over deze veranderingen informeert.

Actueel houden van de verzekering

Omdat u ons heeft gevraagd uw belangen op het gebied van verzekeringen te behartigen, zien wij het als een belangrijke taak ervoor te zorgen dat de verzekering ook op langere termijn blijft aansluiten bij uw wensen.
Door middel van periodieke contacten die wij met u hebben, spannen wij ons in om te zorgen dat uw verzekeringspakket zo goed mogelijk blijft aansluiten bij uw persoonlijke omstandigheden. Dus niet te weinig verzekerd. Maar ook niet te veel. Als er echter iets in uw persoonlijke omstandigheden verandert moet u niet wachten tot wij contact opnemen, maar verwachten wij dat u zelf direct contact met ons opneemt.

Het verzorgen van de uitkering

Er kan een moment aanbreken dat u een beroep moet doen op de verzekering.
Dat kan zijn na een schade, ongeval of bij een overlijden. Allemaal situaties waarbij u waarschijnlijk uw aandacht aan andere zaken moet besteden. Uw schade meldt u telefonisch bij de specialisten in de binnendienst van ons kantoor. U weet dan meteen hoe het traject verder verloopt. Bij meer complexe meldingen kan de hulp van uw adviseur worden ingezet. Namens u bewaken wij de v